Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 456

РЕШЕНИЕ № 456
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ за 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на държавното вземане в размер на 273,84 лв. на Спаска Димитрова Демирова, ЕГН 3803065313.