Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 457 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода                            м. април 2021 г. – м. юли  2021 г., както следва:

  • 22.04.2021 г.
    • 20.05.2021 г
    • 17.06.2021 г.
    • 15.07.2021 г.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)