Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 457

РЕШЕНИЕ № 457
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ за 2773 на Дс от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на държавното вземане в размер на 6 702,01 лв. за неплатени вноски по ДОО и НЗОК на Милка Стефанова Георгиева, от гр.Русе, ул.Ради Иванов № 14, вх.3, ет.2, ап.6.