Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 458 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците, по повод на въведените временни рестриктивни противоепидемични мерки със заповеди с номера РД-01-173/18.03.2021 г. и РД-01-677/25.11.2020 г. (изменена и допълнена със заповеди с номера РД-01-52/26.01.2021 г. и РД-01-132/26.02.2021 г.), всичките издадени от Министъра на здравеопазването на Република България, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да не се начисляват и да не се заплащат, изцяло, наемните вноски за периода от 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, за отдадените под наем обекти – общинска собственост, с уговорено в договорите за наем предназначение:

– заведения за хранене и развлечения (по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма);

– игрални зали и казина;

– детски градини, детски ясли – освобождават се само за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително;

– фитнес центрове, спортни зали и клубове;

– образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от физически или юридически лица, предлагащи групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в извънучилищна среда за всички възрастови групи;

– наети общински обекти, чието уговорено предназначение е свързано с провеждане на семинари, обучения, тимбилдинги, изложения, конгресно-конферентни мероприятия, други обществени мероприятия в присъствена форма; на културни и развлекателни мероприятия (галерии, занятия на танцовото, творческото, музикалното изкуство и други).

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)