Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 459 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Избира за заместник-председател на Общински съвет – Русе Деница Красимирова Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)