Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 459

РЕШЕНИЕ № 459
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл. 6, ал. 2 от ЗОС; чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за обявяване на недвижим имот намиращ се в гр. Русе, пл. „Д-р Мустаков” за имот – публична общинска собственост.