Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 460 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.21а, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Насрочва конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе на 30.06.2021 г. от 14 часа в Заседателната зала на Община Русе, пл. „Свобода” №6.
  2. Създава комисия в състав от 11 членове, която да проведе конкурса и избира за нейни членове, както следва:

Росица Георгиева – председател и членове: Иво Пазарджиев, Биляна Кирова, Нора Стоянова, Наталия Кръстева, Бедрос Пехливанян, Асен Даскалов, Станимир Станчев, Теодора Константинова, Веселин Велчев, Айдоан Джелил.

  • Възлага на председателя на Общински съвет – Русе да обяви конкурса публично, чрез електронните и местни печатни медии най-малко един месец преди провеждането му.

вил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)