Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 462

РЕШЕНИЕ № 462
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.6, т. 33, т.40 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2,Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион за продажба на вестници и списания на ул. „Борисова”, пред №2, с площ – 2,55кв.м. и начална наемна цена 50,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2
2. Павилион за козметично студио /т.644 от общата схема/, в ж.к. “Дружба-ІІІ” ул. “Даме Груев”, пред бл.6, кв.592 с площ – 9,18кв.м. и начална наемна цена 40,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
3. Мобилен грил на ул. „А. Хаджиоглу” и ул. „Александровска” с площ – 12,00кв.м. и начална наемна цена 405,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
4. Мобилен грил на ъгъла на ул. „Борисова” и ул. „Бозвели” с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена 375,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
5. Мобилен грил на ул. „Независимост” до ДКЦ – І с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена 375,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
6. Мобилен грил на ул. „Проф. Д.Баларев”, пред спортното училище с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена 375,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
7. Мобилен грил на ул. „Чипровци”, пред супермаркет „АЛМАРТ” с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена 375,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
8. Мобилен грил на ул. „Борисова”, до №16, до М-ТЕЛ с площ – 10,75кв.м. и начална наемна цена 386,40лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
9. Мобилен грил на ул. „Студентска”, срещу пазара „Сан Стефано” с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена 375,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
10. Мобилен грил на бул. „Липник”, до бл.„Олимп” с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена 375,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
11. Мобилна скара на ул. „Тодор Икономовк”, пред бл. №308 с площ – 15,60кв.м. и начална наемна цена 459,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
12. Машина за пуканки на ул. „Александровска” и ул. „Асен Златаров” с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
13. Машина за пуканки на ул. „Александровска” №92 и ул. „Коледница” с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
14. Машина за пуканки в Парк на младежта, пред заведение „Ривиера” /„КЕНОР”/ с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
15. Щанд за варена царевица на ул. „Александровска” пред №73 с площ – 2,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
16. Щанд за варена царевица на ул. „Гладстон”№1 с площ – 3,00кв.м. и начална наемна цена 135,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
17. Щанд за варена царевица на ул. „Александровска” и бул. „Цар Освободител”, пред магазин на ЦБА, с площ – 1,40кв.м. и начална наемна цена 126,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
18. Щанд за варена царевица на ул. „Александровска”, пред снек бар „Стената”, с площ – 3,00кв.м. и начална наемна цена 135,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
19. Автомат за сладолед на ул. „Александровска” №46 с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
20. Хладилна витрина за сладолед на пл. „Свобода”, до малката градинка с площ – 5,00кв.м. и начална наемна цена 225,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба№2.
21. Хладилна витрина за сладолед на пл. „Свобода”, до малката градинка с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена 270,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
22. Хладилна витрина за сладолед на ул. „Александровска”, между магазин на ЦБА и книжния пазар с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена 270,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
23. Автомат за сладолед на пл. „Свобода”, до малката градинка с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
24. Хладилна витрина за сладолед на пл. „Свобода”, пред РОС с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена 270,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
25. Хладилна витрина за сладолед на пл. „Свобода”, до бар „ХЕПИ” с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена 270,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
26. Автомат за сладолед на ул. „Борисова” пред №2 с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
27. Автомат за сладолед на ул. „Борисова” до № 16 с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
28. Автомат за сладолед на ул. „Независимост”, срещу паметника на „Альоша”, с площ – 2,00кв.м. и начална наемна цена 180,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
29. Автомат за топли напитки на ул. „Независимост”, до ДКЦ-І, с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
30. Надуваем детски замък в Парк на младежта, до заведение за хранене, срещу вазата, с площ – 27,60кв.м. и начална наемна цена 447,30лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.40 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
31. Надуваем батут на бул. „Липник”№58, пред бившо кино „Здравец”, с площ – 30,00кв.м. и начална наемна цена 472,50лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.40 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
32. Надуваем батут на ул. „Борисова” №81, пред бл. „Яворов”, с площ – 24,00кв.м. и начална наемна цена 409,50лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.40 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
33. Надуваем батут на ж.к. „Здравец-изток”, до комплекс „Елит”с площ – 30,00кв.м. и начална наемна цена 472,50лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.40 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
34. Надуваем батут на ул. „Александровска” и ул. „А. Хаджиоглу”,до ОУ”Отец Паисий”с площ – 35,00кв.м. и начална наемна цена 525,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.40 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.