Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 47 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 4 и чл. 226 от ТЗ, общинският съвет реши:

1. Прекратява дадените пълномощия на досегашните представители на Община Русе в общите събрания на търговските дружества по т.2 от настоящото решение.
2. Избира представители на Община Русе в Общи събрания на търговските дружества, както следва:
2.1 „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе”АД – д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов.
2.2 „Сплендид” АД – Емил Милушев, Божидар Йотов, Веселко Цветков
2.3 „Агропродукт” АД – Събина Павлова и Стоян Янев.
2.4 „ВиК” ООД – Тихомир Георгиев, Галин Григоров, Божидар Йотов и Валери Иванов.
2.5 „Българска стокова борса” АД – Васил Пенчев и Пенчо Милков.
2.6 „Проект Русе” АД – Бедрос Пехливанян, Иво Пазарджиев, Велизар Павлов, Роберт Калустян, Веселин Велчев, Никола Михайлов, Айдоан Джелил, Венцислав Великов, Борислав Рачев.
2.7 „ЕГГЕД – Русе” АД – Светлозар Симеонов, Кристиян Галев и Георги Георгиев.
2.8 „Нова Деница” АД – Събина Павлова
2.9 „ОББ” АД – Александър Неделчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)