Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 47 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да кандидатства с проектно предложение „Изкуството на комикса“, по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)