Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 47

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 47
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІІ, т.1, пр.3 от Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, общинският съвет реши:

Задължава представителите на Община Русе при провеждане на Общо събрание на „Проект Русе” АД да гласуват освобождаване на Пламен Янков Цветков, ЕГН 6005114120  от Съвета на директорите и на негово място предложат да бъде избран Валентин Димитров Христов, ЕГН 5204065326.