Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 471

РЕШЕНИЕ № 471
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе и § 2 от ПЗР на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Обща схема за 2009 г. за разполагане на преместваеми обекти извън териториите по т. 2 и т.3.
2. Определя териториите на „Парк на Възрожденците” и пл.”Батенбенг” за зони, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ. В терена на „Парк на младежта” и градината на пл.”Д-р Мустаков” разполагането на преместваеми обекти става в съотвествие със схемите за обекти по чл.56 от ЗУТ към съответните устройствени планове.
3. Запазва определените зони по чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти след цялостно архитектурно – дизайнерско решение, както следва:
Зона „Б” – пл. “Свобода”;
Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Майор Узунов”
Зона „В3” – от ул. “Майор Узунов” до Дома на културата
Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;
Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”.
Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”
Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост
4.Одобрява действащата Обща схема на рекламно-информационните
елементи / РИЕ/ на територията на Община Русе с площ над 3 м2.
5. Задължава кмета на общината за заседанието през месец април да предложи вариантни решения за ситуиране на преместваемите обекти по ул.”Александровска” така, че да не пречат на достъпа към напречните й улици.