Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 472 Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”  както следва:
№ на ПИместностползвателстойност в лвБС
1101Буйна ЯнаФилип Димитров Филипов225,0068
2108Буйна ЯнаМилко Иванов Минев175,0068
3109Буйна ЯнаМинчо Иванов Стойчев199,0068
4110Буйна ЯнаСтанчо Стоянов Станев197,0068
5102Буйна ЯнаВълко Желязков Вълев219,0069
6103Буйна ЯнаХристо Цонев Занков190,0069
7104Буйна ЯнаМарийка Костова  Янчева187,0069
8105Буйна ЯнаСофия Стефанова Пенчева и Иван Илиев Енчев181,0069
9106Буйна ЯнаХристо Марков Раевски209,0069
10107Буйна ЯнаМилчо Янакиев Милчев212,0069
11122Буйна ЯнаМоню Иванов Монев175,0071
12123Буйна ЯнаИван Делчев Величков129,0071
13127Буйна ЯнаПетър Христов Иванов182,0071
14194Буйна ЯнаМариян Стоянов Терзийски146,0075
15195Буйна ЯнаВиолета Николова Иванова и Димитър Василев Иванов142,0075
16196Буйна ЯнаВасил Станев Вутов156,0075
17197Буйна ЯнаГецо Андреев Гецов146,0075
18198Буйна ЯнаПетър Бориславов Иванов140,0075
19199Буйна ЯнаНиколай Михайлов Ковачев143,0075
20200Буйна ЯнаЖивка Пенева Малева150,0075
21201Буйна ЯнаЦвятко Василев Данев154,0075
22202Буйна ЯнаЛазаринка Минчева Станева142,0075
23203Буйна ЯнаЗдравка Ненкова Николова150,0075
24204Буйна ЯнаНеделчо Йорданов Неделчев151,0075
25205Буйна ЯнаСтефан Найденов Иванов150,0075
26206Буйна ЯнаМатей Тодоров Алистаров148,0075
27208Буйна ЯнаМихаил Петров Стефанов160,0076
28209Буйна ЯнаДаниел Борисов Христов178,0076
29210Буйна ЯнаХристо Коцев Коцев180,0076
30212Буйна ЯнаГенчо Георгиев Генчев149,0076
31213Буйна ЯнаЗдравка Спасова Лозанова139,0076
32219Буйна ЯнаВаса Колева Дянкова147,0076
33220Буйна ЯнаНеделчо Неделчев Неделчев153,0076
34221Буйна ЯнаЦанко Георгиев Цанев136,0076
35214Буйна ЯнаКатя Асенова Златева146,0077
36215Буйна ЯнаГеорги Цанков Георгиев155,0077
37216Буйна ЯнаСами Жак Ашер164,0077
38217Буйна ЯнаИван Атанасов Василев150,0077
39228Буйна ЯнаПенчо Иванов Николов135,0078
40230Буйна ЯнаВелен Стоев Богданов202,0078
41231Буйна ЯнаКатя Райкова Ангелова188,0078
42226Буйна ЯнаНено Стоянов Стоянов146,0079
43227Буйна ЯнаПламен Димитров Дамянов145,0079
44233Буйна ЯнаЛюба Стоянова Цанева231,0079
45234Буйна ЯнаСтефан Костов Ризов119,0079
46235Буйна ЯнаЦветан Диков Върбанов160,0079
47223Буйна ЯнаДимка Димова Касабова172,0080
48224Буйна ЯнаВасил Петров Надворни181,0080
49236Буйна ЯнаДимитър Николов Павлов177,0080
50238Буйна ЯнаБорис Георгиев Петров112,0081
51239Буйна ЯнаЕвгени Иванов Паунов115,0081
52240Буйна ЯнаПенка Друмева Кънева107,0081
53241Буйна ЯнаНинка Иванова Крушкова111,0081
54264Буйна ЯнаГосподин Димитров Господинов105,0081
55266Буйна ЯнаЕмил Максимов Петров115,0081
56267Буйна ЯнаНиколай Тончев Христов114,0081
57268Буйна ЯнаКръстинка Трифонова Матеева111,0081
58269Буйна ЯнаЙордан Михайлов Илиев152,0081
59242Буйна ЯнаКрасимир Стоилов Андреев104,0082
60244Буйна ЯнаРумяна Филипова Тухларова104,0082
61245Буйна ЯнаДешка Цанева Георгиева107,0082
62246Буйна ЯнаНикола Николов Атанасов107,0082
63259Буйна ЯнаМарияна Георгиева Ангелова80,0082
64260Буйна ЯнаЙордан Георгиев Цанев77,0082
65262Буйна ЯнаАнгел Тодоров Великов112,0082
66263Буйна ЯнаВалентин Кирилов Йорданов114,0082
67247Буйна ЯнаГицка Кръстева Иванова103,0083
68248Буйна ЯнаИлия Павлов Илиев106,0083
69249Буйна ЯнаДимитрина Николаева Горсова106,0083
70250Буйна ЯнаИван Светославов Ангелов108,0083
71251Буйна ЯнаНикола Великов Иванов113,0083
72252Буйна ЯнаИванка Иванова Нойвирт100,0083
73257Буйна ЯнаИванка Стоянова Антова91,0083
74258Буйна ЯнаКлимент Илиев Панайотов108,0083
75270Буйна ЯнаПетранка Йорданова Ефтимова103,0084
76271Буйна ЯнаСтоян Димитров Тончев104,0084
77272Буйна ЯнаМихаил Иванов Михайлов100,0084
78273Буйна ЯнаПенчо Ангелов Пенчев110,0084
79274Буйна ЯнаАтанас Георгиев Атанасов115,0084
80275Буйна ЯнаПетя Спиридонова Стефанова118,0084
81285Буйна ЯнаЕкатерина Йорданова Тодорова104,0084
82286Буйна ЯнаВладимир Славков Владимиров105,0084
83287Буйна ЯнаВалери Младенов Василев100,0084
84289Буйна ЯнаВела Славова Стойчева107,0084
85276Буйна ЯнаПеню Велизаров Топалов126,0085
86283Буйна ЯнаРуска Михайлова Тодорова113,0085
87284Буйна ЯнаЯнаки Пенев Топалов112,0085
88295Буйна ЯнаПетър Раднев Николов104,0087
89298Буйна ЯнаИванка Атанасова Аргирова108,0087
90299Буйна ЯнаДраган Димитров Стоянов112,0087
91301Буйна ЯнаСтела Стоянова Паликарова113,0087
92303Буйна ЯнаДимитър Георгиев Аргиров108,0087
93304Буйна ЯнаДимитър Любенов Стоянов111,0087
94305Буйна ЯнаВенелин Игнатов Петков111,0087
95306Буйна ЯнаГеорги Пенев Йоргов113,0087
96366Буйна ЯнаСтефана Колева Чобанова100,0089
97367Буйна ЯнаПетър Костов Петров107,0089
98368Буйна ЯнаПетър Христов Христов89,0089
99369Буйна ЯнаСтефан Борисов Стоянов109,0089
100376Буйна ЯнаНедялко Бонев Стаматов96,0089
101377Буйна ЯнаГанка Димитрова Русева93,0089
102378Буйна ЯнаЗдравко Георгиев Георгиев121,0089
103379Буйна ЯнаЙорданка Петрова Атанасова109,0089
104380Буйна ЯнаЕлка Кирилова Ангелова96,0089
105432Буйна ЯнаРуска Димитрова Славова102,0032
106433Буйна ЯнаНедялко Любенов Попов108,0032
107434Буйна ЯнаТодор Радков Тодоров102,0032
108429Буйна ЯнаКолю Димитров Бърдаров152,0033