Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 472

РЕШЕНИЕ № 472

Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”  както следва:

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв

 БС

1

101

Буйна Яна

Филип Димитров Филипов

225,00

68

2

108

Буйна Яна

Милко Иванов Минев

175,00

68

3

109

Буйна Яна

Минчо Иванов Стойчев

199,00

68

4

110

Буйна Яна

Станчо Стоянов Станев

197,00

68

5

102

Буйна Яна

Вълко Желязков Вълев

219,00

69

6

103

Буйна Яна

Христо Цонев Занков

190,00

69

7

104

Буйна Яна

Марийка Костова  Янчева

187,00

69

8

105

Буйна Яна

София Стефанова Пенчева и Иван Илиев Енчев

181,00

69

9

106

Буйна Яна

Христо Марков Раевски

209,00

69

10

107

Буйна Яна

Милчо Янакиев Милчев

212,00

69

11

122

Буйна Яна

Моню Иванов Монев

175,00

71

12

123

Буйна Яна

Иван Делчев Величков

129,00

71

13

127

Буйна Яна

Петър Христов Иванов

182,00

71

14

194

Буйна Яна

Мариян Стоянов Терзийски

146,00

75

15

195

Буйна Яна

Виолета Николова Иванова и Димитър Василев Иванов

142,00

75

16

196

Буйна Яна

Васил Станев Вутов

156,00

75

17

197

Буйна Яна

Гецо Андреев Гецов

146,00

75

18

198

Буйна Яна

Петър Бориславов Иванов

140,00

75

19

199

Буйна Яна

Николай Михайлов Ковачев

143,00

75

20

200

Буйна Яна

Живка Пенева Малева

150,00

75

21

201

Буйна Яна

Цвятко Василев Данев

154,00

75

22

202

Буйна Яна

Лазаринка Минчева Станева

142,00

75

23

203

Буйна Яна

Здравка Ненкова Николова

150,00

75

24

204

Буйна Яна

Неделчо Йорданов Неделчев

151,00

75

25

205

Буйна Яна

Стефан Найденов Иванов

150,00

75

26

206

Буйна Яна

Матей Тодоров Алистаров

148,00

75

27

208

Буйна Яна

Михаил Петров Стефанов

160,00

76

28

209

Буйна Яна

Даниел Борисов Христов

178,00

76

29

210

Буйна Яна

Христо Коцев Коцев

180,00

76

30

212

Буйна Яна

Генчо Георгиев Генчев

149,00

76

31

213

Буйна Яна

Здравка Спасова Лозанова

139,00

76

32

219

Буйна Яна

Васа Колева Дянкова

147,00

76

33

220

Буйна Яна

Неделчо Неделчев Неделчев

153,00

76

34

221

Буйна Яна

Цанко Георгиев Цанев

136,00

76

35

214

Буйна Яна

Катя Асенова Златева

146,00

77

36

215

Буйна Яна

Георги Цанков Георгиев

155,00

77

37

216

Буйна Яна

Сами Жак Ашер

164,00

77

38

217

Буйна Яна

Иван Атанасов Василев

150,00

77

39

228

Буйна Яна

Пенчо Иванов Николов

135,00

78

40

230

Буйна Яна

Велен Стоев Богданов

202,00

78

41

231

Буйна Яна

Катя Райкова Ангелова

188,00

78

42

226

Буйна Яна

Нено Стоянов Стоянов

146,00

79

43

227

Буйна Яна

Пламен Димитров Дамянов

145,00

79

44

233

Буйна Яна

Люба Стоянова Цанева

231,00

79

45

234

Буйна Яна

Стефан Костов Ризов

119,00

79

46

235

Буйна Яна

Цветан Диков Върбанов

160,00

79

47

223

Буйна Яна

Димка Димова Касабова

172,00

80

48

224

Буйна Яна

Васил Петров Надворни

181,00

80

49

236

Буйна Яна

Димитър Николов Павлов

177,00

80

50

238

Буйна Яна

Борис Георгиев Петров

112,00

81

51

239

Буйна Яна

Евгени Иванов Паунов

115,00

81

52

240

Буйна Яна

Пенка Друмева Кънева

107,00

81

53

241

Буйна Яна

Нинка Иванова Крушкова

111,00

81

54

264

Буйна Яна

Господин Димитров Господинов

105,00

81

55

266

Буйна Яна

Емил Максимов Петров

115,00

81

56

267

Буйна Яна

Николай Тончев Христов

114,00

81

57

268

Буйна Яна

Кръстинка Трифонова Матеева

111,00

81

58

269

Буйна Яна

Йордан Михайлов Илиев

152,00

81

59

242

Буйна Яна

Красимир Стоилов Андреев

104,00

82

60

244

Буйна Яна

Румяна Филипова Тухларова

104,00

82

61

245

Буйна Яна

Дешка Цанева Георгиева

107,00

82

62

246

Буйна Яна

Никола Николов Атанасов

107,00

82

63

259

Буйна Яна

Марияна Георгиева Ангелова

80,00

82

64

260

Буйна Яна

Йордан Георгиев Цанев

77,00

82

65

262

Буйна Яна

Ангел Тодоров Великов

112,00

82

66

263

Буйна Яна

Валентин Кирилов Йорданов

114,00

82

67

247

Буйна Яна

Гицка Кръстева Иванова

103,00

83

68

248

Буйна Яна

Илия Павлов Илиев

106,00

83

69

249

Буйна Яна

Димитрина Николаева Горсова

106,00

83

70

250

Буйна Яна

Иван Светославов Ангелов

108,00

83

71

251

Буйна Яна

Никола Великов Иванов

113,00

83

72

252

Буйна Яна

Иванка Иванова Нойвирт

100,00

83

73

257

Буйна Яна

Иванка Стоянова Антова

91,00

83

74

258

Буйна Яна

Климент Илиев Панайотов

108,00

83

75

270

Буйна Яна

Петранка Йорданова Ефтимова

103,00

84

76

271

Буйна Яна

Стоян Димитров Тончев

104,00

84

77

272

Буйна Яна

Михаил Иванов Михайлов

100,00

84

78

273

Буйна Яна

Пенчо Ангелов Пенчев

110,00

84

79

274

Буйна Яна

Атанас Георгиев Атанасов

115,00

84

80

275

Буйна Яна

Петя Спиридонова Стефанова

118,00

84

81

285

Буйна Яна

Екатерина Йорданова Тодорова

104,00

84

82

286

Буйна Яна

Владимир Славков Владимиров

105,00

84

83

287

Буйна Яна

Валери Младенов Василев

100,00

84

84

289

Буйна Яна

Вела Славова Стойчева

107,00

84

85

276

Буйна Яна

Пеню Велизаров Топалов

126,00

85

86

283

Буйна Яна

Руска Михайлова Тодорова

113,00

85

87

284

Буйна Яна

Янаки Пенев Топалов

112,00

85

88

295

Буйна Яна

Петър Раднев Николов

104,00

87

89

298

Буйна Яна

Иванка Атанасова Аргирова

108,00

87

90

299

Буйна Яна

Драган Димитров Стоянов

112,00

87

91

301

Буйна Яна

Стела Стоянова Паликарова

113,00

87

92

303

Буйна Яна

Димитър Георгиев Аргиров

108,00

87

93

304

Буйна Яна

Димитър Любенов Стоянов

111,00

87

94

305

Буйна Яна

Венелин Игнатов Петков

111,00

87

95

306

Буйна Яна

Георги Пенев Йоргов

113,00

87

96

366

Буйна Яна

Стефана Колева Чобанова

100,00

89

97

367

Буйна Яна

Петър Костов Петров

107,00

89

98

368

Буйна Яна

Петър Христов Христов

89,00

89

99

369

Буйна Яна

Стефан Борисов Стоянов

109,00

89

100

376

Буйна Яна

Недялко Бонев Стаматов

96,00

89

101

377

Буйна Яна

Ганка Димитрова Русева

93,00

89

102

378

Буйна Яна

Здравко Георгиев Георгиев

121,00

89

103

379

Буйна Яна

Йорданка Петрова Атанасова

109,00

89

104

380

Буйна Яна

Елка Кирилова Ангелова

96,00

89

105

432

Буйна Яна

Руска Димитрова Славова

102,00

32

106

433

Буйна Яна

Недялко Любенов Попов

108,00

32

107

434

Буйна Яна

Тодор Радков Тодоров

102,00

32

108

429

Буйна Яна

Колю Димитров Бърдаров

152,00

33