Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 473 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.57, ал.1 от ЗУТ, чл.7, ал.1, т.1 във връзка с чл.4, т.9 от Наредба №7 и §2 от ПЗР на Наредба №12 на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Обща схема за разполагане на Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 квадратни метра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)