Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 476

РЕШЕНИЕ № 476
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал. 1, т.24 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет реши:

Във връзка с годишния отчет за 2008 г. на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе, Общински съвет – Русе задължава Кмета на Община Русе да се организират повече разяснителни кампании, свързани с разделното сметосъбиране и опазването на чистота, насочени към различни възрастови групи.