Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 477 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

ПодгоНа основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

  1. Одобрява договор за сътрудничество между Община Русе и ”М-текс рециклиране на текстил” ООД с предмет: разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки на територията на град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)