Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 477

РЕШЕНИЕ № 477
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закон за защита на животните Общинският съвет реши:

1. Определя Общински приют за безстопанствени кучета за временен приют.