Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 478

РЕШЕНИЕ № 478
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и чл.4а от ЗФВС, Общинският съвет Русе реши:

1. Приема Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе.