Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 479

РЕШЕНИЕ № 479
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270, прието с Протокол №16 от 17.07.2008 г., Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за притежаването, отглеждането и контрола на животни на територията на Община Русе.
2. Отменя раздел ІІІ и раздел ІV на Наредба №4 на ОбС Русе.