Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 48 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 68, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Общински съвет – Русе реши:
1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе да определи за съдебни заседатели в Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе:
1. Веселин Емилов Стоянов
2. Илиян Атанасов Атанасов
3. Иван Емилов Тодоров
4. Митко Станев Станев
5. Айгюл Ибрям Гаваз
6. Люба Николова Модева
7. Иван Георгиев Атанасов
8. Мариана Йорданова Петрова
9. Жулиета Йорданова Тодорова
10. Магдалена Йорданова Георгиева
11. Нели Ненова Хвърчилкова
12. Камен Петров Милков
13. Христина Петрова Петрова
14. Валентин Стоилов Топалов
15. Елена Динкова Недялкова
16. Елена Колева Райкова
17. Иван Гецов Георгиев
18. Мариана Николова Пенчева
19. Даниела Иванова Кирилова
20. Димо Петров Марков
21. Камен Огнянов Якимов
22. Теодора Атанасова Илиева
23. Мирослава Среброва Среброва
24. Милена Тиханова Цонева
25. Цветана Илиева Савова
26. Добринка Мавродинова Костова
27. Иван Маринов Иванов
28. Светлана Кънчева Бонева
29. Стефка Александрова Русинова
30. Деница Иванова Стефанова
31. Силвия Димитрова Даскалова
32. Елица Красимирова Колева
33. Димитринка Стоянова Маринова
34. Даниела Димитрова Петрова
35. Анита Иванова Александрова
36. Детелина Надкова Ковачева
37. Таня Йорданова Маринова
38. Светлана Василева Стефанова
39. Елка Лалева Христова
40. Румен Владимиров Атанасов
41. Елиян Милчев Блажев
42. Ирина Станиславова Стоянова
43. Десислава Христова Коева
44. Стилияна Златева Бахнева
45. Ива Костадинова Аврамова
46. Анна-Мария Руменова Йовчева
47. Ани Георгиева Венкова
48. Таня Иванова Станчева
49. Снежанка Маринова Бурмова
50. Радослав Станимиров Радоев
51. Ваня Стефанова Илиева
52. Веселина Николаева Василева
53. Весела Стефанова Иванова
54. Миглена Маринова Ангелова
55. Светлана Георгиева Сярова-Фучеджиева
56. Ирина Янкова Радославова
57. Алина Стоянова Градева-Коева
58. Деян Ангелов Стайков
59. Илия Великов Иванов
60. Виргиния Велкова Шишкова
61. Красимир Петров Манев
62. Катя Петева Петрова
63. Антония Наскова Киркова
64. Мария Георгиева Атанасова
65. Румен Тодоров Маринов
66. Андрей Стефанов Стефанов
67. Стоян Александров Суванджиев
68. Дочка Йорданова Дубровская
69. Елица Георгиева Вълчева-Куманова
70. Светла Николаева Ботева
71. Мария Иванова Торбанова
72. Веселин Гецов Гръцманов
73. Вася Станчева Шаповалова
74. Галя Иванова Даскалова
75. Ирина Димитрова Ковачева
76. Елеонора Георгиева Петрова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)