Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 480

РЕШЕНИЕ № 480
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за избор на зам.-председател на Комисията по установяване на конфликт на интереси.
2. Избира Петър Даскалов за зам.-председател на Постоянната комисия по Териториално и селищно устройство.