Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 481 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:
Приема начални цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Изтеглете цялото решение от тук!