Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 481 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема План за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.), съгласно Приложение 1, което е неразделна част от решението.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи действия.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)