Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 483

РЕШЕНИЕ № 483
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1 т.23 ЗМСМА и изискванията на СИФ, Общинският съвет реши:
1. Декларира подкрепа за реализацията на проект за доизграждане на плувен басейн в ЦДГ „Здравец” в гр. Русе.
2. Дава съгласие да се осигурят необходимите средства за съфинансиране на проекта от страна на Община Русе в размер на 400 026лв.