Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 486 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.5 от ЗОС, Общинският съвет реши:

През 2013 година 30% (тридесет процента) от преведените на основание т.2 от Решение № 1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе средства по сметка на кметство с. Червена вода да се изразходват за ремонт на покрива на Здравната служба в кметството, вместо за подобряване на условията на пребиваване на децата в ЦДГ и за поддържане на училищната сграда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)