Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 486

РЕШЕНИЕ № 486
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на годишния общински план за работа по приватизация през 2008 год., съгласно Приложение № 1.
2. Приема годишния общински план за работа по приватизация на общинска собственост през 2009 год., съгласно Приложение № 2.