Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 488 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2012 година към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)