Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 489 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма 2009-2013 г. и на основание на Решение на Консултативния съвет по туризъм към Община Русе, общинският съвет реши:

1. Приема Стратегия за развитие на туризма в община Русе до 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)