Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Създава работна група, в състав от 9 общински съветници, както следва: Иво Пазарджиев – председател и членове: Деница Иванова, Иван Петров Иванов, Митко Кунчев, Мариян Димитров, Станимир Станчев, Ясен Лазаров и Татяна Нахабедян.
  2. Работната група е със задача да бъдат продължени съвместните дейности с Общински     съвет – Гюргево.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)