Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:

Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2020 година, както следва:

  1. В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  2020 Г., СЪГЛАСНО ГОРСКОСТОПАНСКИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА  ПЛАН
№  КметствоПодотдел по ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/Забележка
1Ново село173-е2.1Шир. Вискост.156930140срлп,яв,ак,чб
2Ново село173-ж4.7Шир. Нискост.45210320ак
3Ново село174-б17.6Шир. Нискост.8414801780ак
4Ново село174-в2.0Шир. Вискост.15531050срлп,пяс,яв,брз
5Просена194-в10.5Шир. Нискост.30310620ак
6Просена194-г7.9Шир. Нискост.35280280ак
7Просена194-д1.6Шир. Нискост.386060ак
8Просена194-е15.8Шир. Нискост.36570570ак
9Просена194-с10.0Шир. Нискост.10410401040ак
  • В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ФОНД ЗА 2020 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ     
№  КметствоПодотделПлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване /м3/  Забележка
1Тетово      41-р3,2Шир. Нискост.66210330ак
2Тетово41-щ9,2Шир. Нискост..45410510ак
3Тетово46-а0,2Шир. Нискост.751515ак
 4Тетово46-б2,2Издънкови24153080срлп/гбр/пляс
5Тетово46-в9,0Издънкови1471320330здб/срлп/гбр/кл/ пляс/цр
6Тетово46-ж0,4Шир. Нискост.753030ак
7Тетово46-и1,0Шир. Нискост.707070ак
8Тетово46-к0,8Шир. Нискост.504040ак
9Тетово46-н0,9Шир. Нискост.787090ак
10Тетово48-с0,2Шир. Нискост.751525ак
11Тетово49-г1,8Шир. Нискост.397090ак
12Тетово49-ж1,9Шир. Нискост.100190210ак
13Тетово49-з5,0Шир. Вискост.4382190880срлп/кл/гбр/цр
14Тетово   49-к0,4Шир. Нискост.883535ак
15Тетово   50-а0,9Шир. Нискост.676060ак
16Тетово    50-в0,2Шир. Нискост.501010ак
17Тетово    50-д1,4Шир. Нискост.107150150ак
18Тетово    52-а11,1Шир. Вискост.25528401140срлп/пляс/цр/кл
19Тетово52-е3,8Издънкови186710250цр/срлп/пляс/кл
20Тетово52-з2,4Шир. Вискост.259620250срлп/пляс/цр/кл
21Тетово52-к0,9Шир. Вискост.25523090срлп/пляс/цр/кл
22Тетово52-м1,2Шир. Вискост.259310120срлп/пляс/цр/кл
23Тетово52-о2,0Шир. Вискост.255510200срлп/пляс/цр/кл

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)