Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 490

РЕШЕНИЕ № 490
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Избира Данко Павлов за заместник-председател на Комисията по установяване на конфликт на интереси.