Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 491 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 270, ал. 2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Приема началния баланс при ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” към 22.11.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)