Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 491

РЕШЕНИЕ № 491
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.3 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Отхвърля жалбите на Даниела Николаева Йорданова, Борислав Цветанов Йосифов, Пенко Николов Ангелов като неоснователни и потвърждава утвърдения от кмета на Община Русе Списък на семействата, които подлежат на настаняване през 2009 година.