Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 492

РЕШЕНИЕ № 492
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 95 от ПОДОбС – Русе и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в т.6 на Решение № 475, прието протокол 23/19.02.2009 като вместо „Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства” да се чете „Дневен център за възрастни с психични увреждания”.