Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 493 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.170 и 171 от ЗИНЗС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет Русе.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)