Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 494 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема предложените от СЦДП ДП ТП „ДЛС“Дунав“- гр. Русе и СЦДП ДП ТП „ДГС“Сеслав“- гр. Кубрат начални продажни цени на дървесина от временен склад, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да утвърди предложените цени.
Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от узнаването пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад на СЦДП ДП ТП „ДЛС“Дунав“ – гр. Русе
в сила от 01.01.2013 година
Приложение №1
 
 
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ИГЛОЛИСТНИ
 
 
 
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
 
 
 
 
 
в т.ч. смърч, ела
куб.м
91,0
16
75,0
 
в т.ч. бял бор
куб.м
86,0
16
70,0
 
в т.ч. черен бор
куб.м
71,0
16
55,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 15 до 17 см
 
 
 
 
 
в т.ч. смърч, ела
куб.м
74,0
16
58,0
 
в т.ч. бял бор
куб.м
69,0
16
53,0
 
в т.ч. черен бор
куб.м
59,0
16
43,0
 
обли греди
куб.м
56,0
16
40,0
 
ДРЕБНА
 
 
 
 
 
ритловици
куб.м
51,0
16
35,0
 
саръци
куб.м
50,0
16
34,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
44,0
16
28,0
 
ОЗМ
куб.м
54,0
16
38,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
40,0
16
24,0
 
 
 
 
 
 
 
АКАЦИЯ
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
66,00
14
52,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
61,00
14
47,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 15 до 17 см
куб.м
56,00
14
42,0
 
обли греди
куб.м
51,00
14
37,0
 
колове
куб.м
64,00
14
50,0
 
минни подпори
куб.м
64,00
14
50,0
 
ДРЕБНА
 
 
 
 
 
мертеци
куб.м
54,00
14
40,0
 
колове
куб.м
56,00
14
42,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
50,00
14
36,0
 
ОЗМ
куб.м
57,00
14
43,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
50,00
14
36,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
10,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОПОЛА
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за шперплат
куб.м
75,00
14
61,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
63,00
14
49,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
57,00
14
43,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 16 до 17 см
куб.м
51,00
14
37,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
39,00
14
25,0
 
ОЗМ
куб.м
51,00
14
37,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
39,00
14
25,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
6,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛИПА
 
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
64,00
16
48,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
59,00
16
43,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 15 до 17 см
куб.м
51,00
16
35,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
39,00
16
23,0
 
ОЗМ
куб.м
51,00
16
35,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
39,00
16
23,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
6,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕР
 
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
59,00
16
43,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
57,00
16
41,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 15 до 17 см
куб.м
56,00
16
40,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
55,00
16
39,0
 
ОЗМ
куб.м
56,00
16
40,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
55,00
16
39,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
10,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЪБ
 
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
96,00
16
80,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
81,00
16
65,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 15 до 17 см
куб.м
58,00
16
42,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
55,00
16
39,0
 
ОЗМ
куб.м
56,00
16
40,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
55,00
16
39,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
10,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЯСЕН, ЯВОР
 
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
96,00
16
80,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
81,00
16
65,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
55,00
16
39,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
55,00
16
39,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
10,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДРУГИ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ /ГАБЪР, МЪЖДРЯН И ДР./
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
61,00
16
45,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
58,00
16
42,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 15 до 17 см
куб.м
54,00
16
38,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
54,00
16
38,0
 
ОЗМ
куб.м
51,00
16
35,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
54,00
16
38,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
10,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЪРБА
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
52,00
14
38,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
48,00
14
34,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 15 до 17 см
куб.м
44,00
14
30,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
39,00
14
25,0
 
ОЗМ
куб.м
42,00
14
28,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
39,00
14
25,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
6,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРЕХ
 
 
 
 
Кат. / Асортимент
мярка
 цена (лв.) без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
 
ЕДРА
 
 
 
 
 
трупи за фурнир
куб.м
220,00
15
205,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край над 30см
куб.м
120,00
15
105,0
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 18 до 29 см
куб.м
81,00
15
66,0
 
СРЕДНА
 
 
 
 
 
трупи за бичене с D на тънккия край от 16 до 17 см
куб.м
58,00
15
43,0
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА
куб.м
50,00
15
35,0
 
ОЗМ
куб.м
62,00
15
47,0
 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
куб.м
50,00
15
35,0
 
ВЪРШИНА
пр.м.куб.
10,00
 
 
 
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
Приложение №2
Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад на СЦДП ДП ТП „ДГС“Сеслав“ – гр. Кубрат
в сила от 01.02.2013 година
 
 
 
 
 
 
Сортимент
Дървесен вид
Мярка
Продажна цена
 в лв. без ДДС
Цена за сеч
Цена за продажба на корен
Едра Строителна Дървесина
Трупи за бичене над 30 см
дб, яс, чб, см
пл.м3
100
15
85
Трупи за бичене над 30 см
ак, глд, лп, тп, други
пл.м3
70
15
55
Трупи за бичене над 30 см
цр
пл.м3
65
15
50
Трупи за бичене от 18 до 29 см
дб, яс, чб, см
пл.м3
80
15
65
Трупи за бичене от 18 до 29 см
ак, глд, лп, тп, други
пл.м3
63
15
48
Трупи за бичене от 18 до 29 см
цр
пл.м3
60
15
45
Технологична дървесина
цр
пл.м3
55
15
40
Средна Строителна Дървесина
Трупи за бичене от 15 до 17 см
ак, глд, лп, тп, други
пл.м3
55
15
40
Технологична дървесина
лп, тп
пл.м3
40
15
25
Технологична дървесина
дб, цр, яс
пл.м3
55
15
40
Технологична дървесина
ак, глд, чб, см
пл.м3
50
15
35
Греди обли
ак, други
пл.м3
65
15
50
Минни подпори
ак, други
пл.м3
65
15
50
Дребна Строителна Дървесина
Технологична дървесина
лп, тп
пл.м3
40
15
25
Технологична дървесина
дб, цр, яс
пл.м3
55
15
40
Технологична дървесина
ак, глд, чб, см
пл.м3
50
15
35
Мертеци
ак, други
пл.м3
65
15
50
Колове
ак, други
пл.м3
65
15
50
Дърва
Технологична дървесина
лп, тп
пл.м3
40
15
25
Технологична дървесина
дб, цр, яс
пл.м3
55
15
40
Технологична дървесина
ак, глд, чб, см
пл.м3
50
15
35
ОЗП
цр
пл.м3
55
15
40
ОЗП
дб, яс
пл.м3
60
15
45
ОЗП
ак, глд, лп, тп, други
пл.м3
55
15
40
Дърва за огрев
лп, тп
пл.м3
40
15
25
Дърва за огрев
дб, цр, яс
пл.м3
55
15
40
Дърва за огрев
ак, глд, чб, см
пл.м3
50
15
35
Върщина:
 
 
 
 
 
Дърва за огрев- отпадъчна дървесина
дб, цр, яс, гбр
пл.м3
40
 
 
Дърва за огрев- отпадъчна дървесина
ак, глд
пл.м3
35
 
 
Дърва за огрев- отпадъчна дървесина
лп, тп
пл.м3
25
 
 
Върщина – отпадъчна дървесина
дб, цр, яс, гбр
пл.м3
20
 
 
Върщина – отпадъчна дървесина
ак, глд
пл.м3
17
 
 
Върщина – отпадъчна дървесина
лп, тп
пл.м3
11
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда:
 
 
 
 
 
лп – липа
 
 
 
 
 
тп- топола
 
 
 
 
 
ак- акация
 
 
 
 
 
гбр- габър
 
 
 
 
 
глд- гледичия
 
 
 
 
 
дб- дъб
 
 
 
 
 
цр- цер
 
 
 
 
 
яс- ясен
 
 
 
 
 
чб- черен бор
 
 
 
 
 
см- смърч
 
 
 
 
 
пл.м3 – плътен кубичен метър
 
 
 
 
 
пр.м3 – пространствяен кубичен метър
 
 
 
 
 
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)