Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 494

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 494
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема предложения отчет, съгласно Приложение №1.