Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 495 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.27, ал.2 от Наредба № 1 за общинската  собственост, Общинският съвет реши:

  1. Освобождава Алисе Кямилова Муртезова като член на Комисията по общинска собственост, като на нейно място определя Илиян Василев Илиев.
  2. Освобождава Пламен Христомиров Рашев като член на Комисията по общинска собственост, като на негово място определя Елисавета Досева.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)