Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 495

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 495
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:

Одобрява годишния доклад за 2008 година за изпълнение на  Общински план за развитие на  Община Русе 2007-2013г., съгласно Приложение №1.