Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 496 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Прекратява дадените пълномощия на Пламен Христомиров Рашев да представлява Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Сплендид“ АД и на негово място избира Нора Десиславова Стоянова за представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Сплендид“ АД.
  2. Прекратява дадените пълномощия на Митко Христов Кунчев да представлява Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД и на негово място избира Юрий Михайлов Георгиев за представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД.
  3. Прекратява дадените пълномощия на Алисе Кямилова Муртезова да представлява Община Русе в Общото събрание на акционерите на „ОББ“ АД и на нейно място избира Евгени Игнатов Игнатов за представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „ОББ“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)