Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 496

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 496
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.12 , ал.2 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава:
Списък №1 – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 1 876 бр., като в т.ч. 1 591 бр. апартаменти и 285 бр. къщи.
Списък №2 – ведомствен жилищен фонд – 37 бр. жилища, в това ч. 2 бр. защитени жилища.
Списък №3 – резервен жилищен фонд – 31 бр.