Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 497 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по проект „Come in“, програма URBACT в партньорство с район Уйбуда – Будапеща, Торино от Италия, Ротердам от Нидерландия и Тренчин от Словакия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)