Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 499 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, чл.21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Русе” г-н Цвятко Стоянов Миланов за неговите значими постижения и принос за развитието на нотариалната дейност и правото в Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)