Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 5 от 08.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 5
Прието с Протокол № 1/08.11.2011 г.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Утвърждава 9-членна временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе в състав Васил Пенчев – председател и членове:
Емил Милушев
Александър Неделчев
Искрен Веселинов
Анастас Георгиев
Борил Панайотов
Мирослав Манолов
Ферихан Ахмедова
Орлин Танов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)