Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 5 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя, че Общинският съвет ще има двама заместник – председатели.
  2. Избира за заместник председатели Общински съвет – Русе: Наталия Кръстева и Пламен Рашев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)