Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 50 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:

      1. Одобрява структура на дейност 122 „Общинската администрация”, считано от 01.03.2024 г., съгласно приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)