Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 500 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за периода април – юли 2017 г., както следва:
– 20.04.2017 г.
– 25.05.2017 г
– 22.06.2017 г.
– 20.07.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)