Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 502 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС и чл. 10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на Общински детски център за култура и изкуство – Русе за срок от пет /5/ години за следните общински имоти:
1. Имот по ул. „ Хан Аспарух” № 27 – двуетажна сграда със застроена площ 336 кв.м. предмет на АПОС № 6827/28.11.2012 г.
2. Имот по ул. „Мария Луиза” № 19- занималня в партерен етаж със застроена площ 157 кв.м. и 1,12% ид.части от общите части на сградата – АПОС № 6488/30.05.2011 г.
3. Имот по ул. „Борисова” № 16 – помещение в партерен етаж със застроена площ 93,50 кв.м. и 17,320% ид.части от общите части на партерния етаж и 3,738% ид.части от общите части на цялата сграда – АПОС № 6614/11.01.2012 г.
4. Имот по ул. „Борисова” № 51 – помещение в партерен етаж със застроена площ 94,50 кв.м. – АПОС № 6722/11.07.2012 г.
5. Имот по ул. „Околчица” № 9 – двуетажна сграда със застроена площ 483 кв.м. предмет на АПОС № 6626/25.01.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)