Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 503 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1, чл. 5, ал. 2 от Наредба №7, чл. 31, ал. 1, т. 1.2 и ал. 3, чл. 45 от Наредба №12 на Общинския съвет; раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 38, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно- информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. за срок от пет години, при начална тръжна цена 15,44 лв. за кв.м. изобразителна площ без включен ДДС за месец, както следва:
1. Позиция №34, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, в разделителната ивица, с размер 4,00 м/3,00 м;
2. Позиция №75, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, вдясно, след Дунав мост, по посока ТЕЦ, с размер 1,25 м/3,70 м;
3. Позиция №157, намираща се в гр. Русе, Кръгово движение „Цар Освободител”, затревен участък срещу бул. „Липник”, с размер 4,00 м/3,00 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)