Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 508

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 508
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл.17 т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

Общинският съвет упълномощава Пламен Рашев и Татяна Кънева, членове на Общото събрание на „ЕГГЕД – Русе” АД да гласуват „за” по предложените промени в Устава, съгласно Приложение 1, изписано на български език.